Kristofer Henriksson

2013
Bituminous coal
Dimensions variable

 

Utställningstext av Henriksson


Kol är ett av universums vanligaste grundämnen. Det utgör den kemiska grunden för allt organiskt liv och återfinns således i allt som lever på jorden. Kol bildas i kärnan av stora stjärnor och sprids i moln av materia då stjärnorna exploderar. Kolet finns på jorden för att vårt solsystem har formats ur dessa moln.

Kolet har en djup anknytning till både livet och döden, inte minst i vår tid. Kol är det som återstår tillslut, när växter under hundra miljontals år begravts i marken och förhindrats att brytas ner och oxidera. Växt blir torv, brunkol, stenkol, antracit och grafit, som är kol i ren form. Under extrema temperaturer och högt tryck omstruktureras tillsist grafitens atomer och bildar diamant.Carbon Suspended består av stenkol som Henriksson krossat med mortel och pistill till ett pulver av små korn och damm. Han har sedan blåst kolet ur sin hand så att det sprids i ett moln som landar på galleriets vägg.